Μάθετε την ιστορία μας

Μάθετε την ιστορία της GTD A.E. από την ίδρυσή της έως σήμερα

Λειτουργία της GTD A.E.

Την 1η Ιανουαρίου του 2016 ξεκίνησε η πραγματική λειτουργία της επιχείρησης.

Ίδρυση της GTD A.E.

Το Δεκέμβριο του 2015 ιδρύθηκε η εταιρία GTD A.E. ύστερα από την συνεργασία των μικρότερων οικογενειακών επιχειρήσεων ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Γ. και ΣΙΑ Ο.Ε. και ΔΑΝΔΑΛΗΣ Ι. και ΣΙΑ Ο.Ε. που λειτουργούσαν από τη δεκαετία του '50.

Λειτουργία πρώτων οικογενειακών επιχειρήσεων

Λειτουργία οικογενειακών επιχειρήσεων ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Γ. και ΣΙΑ Ο.Ε. και ΔΑΝΔΑΛΗΣ Ι. και ΣΙΑ Ο.Ε. που δραστηριοποιούνταν στην διανομή προϊόντων μικρής λιανικής και ιδιαίτερα στον τομέα των καπνικών προϊόντων στη δυτική Ελλάδα, η συνεργασία των οποίων οδήγησε στην ίδρυση της GTD A.E.

Shopping cart

0

No products in the cart.