Υπεύθυνος Αποθήκης

Αναζητούμε αποτελεσματικό Υπεύθυνο αποθήκης προκειμένου να καθοδηγήσει τις λειτουργίες παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής. Θα επιβλέπει την αποτελεσματική παραλαβή, αποθήκευση, παροχή υπηρεσιών που προσδίδουν αξία και αποστολής πληθώρας προϊόντων.

Εν τέλει, θα πρέπει να έχει την ικανότητα να διασφαλίσετε την επίτευξη των στόχων παραγωγικότητας και την ομαλή και έγκαιρη τήρηση όλων των διαδικασιών της  αποθήκης.

Περιγραφή θέσης εργασίας

Αρμοδιότητες

 • Στρατηγική διαχείριση της αποθήκης σύμφωνα με τις πολιτικές και το όραμα της εταιρείας
 • Επίβλεψη των λειτουργιών παραλαβής, αποθήκευσης, διανομής και συντήρησης
 • Καθορισμός της διάταξης και διασφάλιση αποτελεσματικής χρήσης του χώρου
 • Εκκίνηση, συντονισμός και επιβολή βέλτιστων πολιτικών και διαδικασιών λειτουργίας
 • Τήρηση όλων των νομικών απαιτήσεων που αφορούν στην αποθήκευση, το χειρισμό και την αποστολή προϊόντων
 • Τήρηση των προτύπων υγείας και ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας
 • Διαχείριση αποθεμάτων και εναρμόνιση με το σύστημα αποθήκευσης δεδομένων
 • Σύνδεσμος με πελάτες, προμηθευτές και μεταφορικές εταιρείες
 • Προγραμματισμός βαρδιών, κατάλληλη ανάθεση εργασιών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 • Πρόσληψη, επιλογή, προσανατολισμός, καθοδήγηση και παρακίνηση εργαζομένων
 • Τακτική σύνταξη εκθέσεων και στατιστικών (έκθεση κατάστασης IN/OUT, έκθεση “νεκρού αποθέματος” κτλ.)
Job Type: Full Time
Job Location: Πάτρα

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx

Shopping cart

0

No products in the cart.